stk a emise

Stk A Emise

Bezpečnost na silnicích: Povinná technická kontrola vozidel a emisní limity

Úvod Technická kontrola vozidel (zkráceně STK) a emise jsou klíčové činnosti, které mají zásadní vliv na bezpečnost našich silnic. STK je pravidelnou kontrolou, která zajišťuje, že vozidlo splňuje požadavky týkající se technického stavu, funkčnosti a bezpečnosti. Emisní kontrola pak slouží k monitorování množství...