infrastruktura

Infrastruktura

Stavby, které nás spojují: Význam infrastruktury v moderním stavebnictví

Úvod do problematiky infrastruktury v oblasti dopravy Dobrý den, vítám Vás u úvodu do problematiky infrastruktury v oblasti dopravy. Infrastruktura je v obecném slova smyslu soubor stavebních prvků, které slouží k podpoře a poskytování služeb danému sektoru. V oblasti dopravy mohou být infrastrukturní prvky tvořeny například...